Ghi chú: Chương trình lái thử xe chỉ dành cho những khách hàng đã có bằng lái xe ô tô.

Chú ý: Để tham gia đăng ký lái thử với chúng tôi, Quý khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên